pondelok 22. októbra 2018

Staré kasárne Nitra

V Nitre máme skrytý poklad. Zahalený do bohatej zelene.
Staré kasárne.

Park

Táto časť mesta bola pre mňa vždy veľkou neznámou a zakaždým, keď som išla okolo, premáhala ma zvedavosť a túžba dostať sa za plot, ktorý tento objekt spoľahlivo chráni od vonkajšieho sveta.

Ale napokon prišiel deň, keď som sa dostala za bránu onoho tajomného miesta a ohromilo ma absolútnym pokojom, svojou vyváženou nehybnosťou. A ešte obrovským potenciálom.


Nemocnica
Staré kasárne ležia na Martinskom vrchu, na ktorom sa už v 8. a  9. storočí rozprestieralo husto osídlené mohutné hradisko.

Ako som sa dočítala na stránke TIC Nitra, súčasťou areálu bol aj románsky kostol sv. Martina z 11.stor. Jeho počiatky siahajú možno až do veľkomoravského obdobia. V okolí kostola bolo objavené pohrebisko z 9. stor. a cintorín z 11. stor.Pavilón nemocnice


Od 80. rokov 19. storočia tu sídlila vojenská posádka. Nachádzal sa tu jeden z piatich sústreďovacích táborov Uhorska.


Prvá časť tábora bola postavená v r. 1882 s názvom Šiator Tábor. Tvorilo ho 10 murovaných budov a 24 drevených barakov s príslušenstvom pre 300 stálych a až pre 1200 prechodne ubytovaných vojakov.


Dôstojnícky pavilón s 22 izbami

Jedna z budov nemocnice

Začiatkom 90. rokov 19. storočia v areáli postavili vojenskú nemocnicu s dvoma menšími pavilónmi. V medzivojnovom období bol areál doplnený o ďalšie budovy.

Pri príležitosti veľkých manévrov v r. 1887 navštívil kasárne cisár František Jozef I. 
Bol ubytovaný vo veliteľskej budove, kde bola pri tejto príležitosti zrealizovaná štuková výzdoba a doplnené honosné zariadenie.

Toľko v skratke z histórie.


Veliteľská budova


V súčasnosti patria kasárne k najvýznamnejším zachovaným vojenským pamiatkam na Slovensku.

Od r. 2011 je 13 objektov zapísaných v Ústrednom zozname pamiatkového fondu:
veliteľská budova, dôstojnícke pavilóny, obytné budovy, strážnica, hostinec, kolkáreň, hlavná budova nemocnice, nemocničné pavilóny a park.


Strážnica zabezpečovala vstup do areálu. Neskôr sa z nej stala väznica.

Obytná budova

Kolkáreň

Budova hostinca

Areál Starých kasární je v podstate mierumilovným zeleným ostrovom uprostred husto zastavaného okolia. Napriek jeho pôvodnému účelu. Nadobudnete dojem, že ste sa ocitli celú večnosť od mestského virvaru, pritom sa nachádzate takmer v jeho centre.

Veľká škoda, že kompetentní areál už dávno nesprístupnili verejnosti.
Ja osobne by som si ho vedela predstaviť ako múzejnú expozíciu, akýsi skanzen. Interiér budov by mohol získať voľakedajší vzhľad aj s jeho pôvodným vybavením, kde by sa ľudia mali možnosť vrátiť do čias jeho živého pulzovania. Zachoval by sa tak pekný obraz dejín vojenskej armády.

Exteriér je ideálnym miestom na relax, malebný park na začiatku areálu nabáda k oddychu, človek by tu vedel maximálne vypnúť, len tak si hovieť a na nič nemyslieť.

Ako som už spomenula, Staré kasárne majú veľký potenciál a ja len dúfam, že čoskoro budú otvorené pre nás všetkých, že to nebude len výsadou zriedkavých podujatí.

Jedno také podujatie sa tu bude konať už o pár dní, tak neváhajte a choďte sa do tohto malého raja pozrieť. Vyzerá to lákavo.

Bližšie informácie  TU!